Polityka prywatności


Obowiązuje od: 17 lipca 2018 r

Szanujemy prywatność użytkowników naszej Serwisu i odwiedzających naszą Stronę i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w Internecie. Niniejsza Polityka prywatności zawiera podsumowanie postanowień FasoMiner procedur dotyczących gromadzenia, utrzymywania i przetwarzania Twoich Danych Osobowych.Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie to jest: https://fasominer.pl/privacy-policy.1. Zbieranie informacji

Nie używamy danych osobowych do dostarczania i ulepszania naszych usług (Wydobywanie Kryptowaluty w Chmurze)  "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby. Zbieramy informacje, które nam podajesz, tworząc konto dla Usługi. Korzystamy również z różnych technologii do zbierania i przechowywania informacji, w tym, pamięci lokalnej, takich jak pamięć sieciowa przeglądarki, bazy danych i dzienniki serwera. Firma FasoMiner nie przetwarza, nie gromadzi danych osobowych swoich klientów, oraz nie są one wymagane do korzystania z naszych usługKorzystając z Usługi lub akceptując warunki naszej Witryny, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych warunkach i są dostępne na stronie https://fasominer.pl/privacy-policy .1.1. Informacje o tworzeniu konta

Gdy rejestrujesz się w usłudze lub tworzysz konto w Witrynie, zbieramy i wykorzystujemy informacje które nam przekazujesz, takie jak imię, adres e-mail , adres portfela kryptowaluty, adres IP. Zostaniesz również poproszony o wybranie unikalnej nazwy użytkownika i hasła w celu rejestracji w usłudze, której informacje będą używane wyłącznie w celu umożliwienia dostępu do Twojego konta użytkownika. Aby odzyskać hasło, będziesz miał możliwość ustawienia nowego przy użyciu adresu e-mail użytego przy rejestracji..1.2. Informacje dziennika

FasoMiner zbiera informacje wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę i logujesz się na swoje konto. Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres IP twojego komputera ("IP"), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego serwisu, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach. Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują tego typu informacje w celu zwiększenia funkcjonalności naszej Usługi. Usługodawcy zewnętrzni mają własne zasady dotyczące prywatności, w jaki sposób wykorzystują takie informacje. 2. Usługodawcy

Możemy angażować firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi, świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi. Te osoby trzecie mają dostęp do informacji podanych przez ciebie do naszego serwisu, wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.3. Zgodność z prawem

Ujawnimy Twoje Dane podane w naszych usługach wszędzie tam, gdzie jest to wymagane przez prawo lub wezwanie do sądu lub jeśli uważamy, że takie działanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z prawem i uzasadnionymi żądaniami organów ścigania lub w celu ochrony danych określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych Unii Europejskiej. Mieszkańcy Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, którzy odwiedzają Stronę lub korzystają z Usługi, mają następujące prawne uprawnienia do ochrony danych w odpowiednich warunkach prawnych: prawo do informacji, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania, prawo dostępu do podmiot danych (art. 15 RB), prawo do skreślenia (art. 17 RB), prawo do korekty (art. 16 RB), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 R), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RB), prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RB), prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RBP), a także prawo do sprzeciwu wobec szczególnych środków przetwarzania danych (art. 21 RWZR). Ci użytkownicy mają prawo dostępu do swoich Danych Osobowych i mogą w każdej chwili zrezygnować z naszego biuletynu.4. Bezpieczeństwo informacji

FasoMiner przyjął rozsądnie opracowane w branży odpowiednie procedury gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywane na Twoim koncie użytkownika. Bezpieczeństwo podany przez naszych klientów informacji jest dla nas ważne, ale przypominamy użytkownikom, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać skuteczne środki i narzędzia do ochrony danych, nie możemy zagwarantować 100% bezpieczeństwa i ochrony takich informacji.5. Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny. FasoMiner nie kontroluje i nie przyjmuje odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.
6. Czy moje dane zostaną usunięte?

Przechowujemy Twoje dane  tak długo, jak to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Możemy również przechowywać Twoje dane  do innych celów, jeśli tak długo, jak prawo pozwala nam przechowywać je w określonych celach, w tym w celu obrony przed roszczeniami prawnymi.
7. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres kontakt@fasominer.pl lub napisz do nas na FB https://www.facebook.com/fasominer/