NINIEJSZY REGULAMIN STOSUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z USŁUGI FASO MINER ORAZ ZE STRONY FASOMINER.PL I JEJ PODDOMEN. SERWIS FASO MINER JEST WŁASNOŚCIĄ POSIADACZA DOMENY.

NINIEJSZE WARUNKI OKREŚLAJĄ SPOSÓB DZIAŁANIA USŁUGI FASO MINER I OPISUJĄ POWIĄZANE Z NIĄ PRAWA I OBOWIĄZKI. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB USŁUGI, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI USŁUGI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ, NIE UŻYWAJ WITRYNY LUB USŁUGI.
FASO MINER ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, DO ZMIANY, MODYFIKACJI, DODAWANIA LUB USUWANIA CZĘŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG W DOWOLNYM CZASIE. TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST OKRESOWE SPRAWDZANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW W CELU WPROWADZENIA ZMIAN. AKTUALNA WERSJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW JEST DOSTĘPNA NA STRONIE https://fasominer.pl/term-of-use. DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB USŁUGI PO OPUBLIKOWANIU AKTUALIZACJI WARUNKÓW OZNACZA, ŻE AKCEPTUJESZ I ZGADZASZ SIĘ NA ZMIANY.

 

1. O USŁUDZE, STRONIE INTERNETOWEJ I NINIEJSZYCH WARUNKACH SERWISOWYCH

1.1. Jest to umowa (zwana dalej "Regulaminem") zawarta między Faso Miner a użytkownikiem (o którym mowa w niniejszych warunkach  jako "Klient"),  który akceptuje niniejsze warunki.

1.2. W niniejszych Warunkach:

  1.2.1. "Kryptowaluty" jest odniesieniem do rozproszonych, zdecentralizowanych walut cyfrowych peer-to-peer,

  1.2.2. "Kopalnia Bitcoin" to odwołanie do wydobywania kryptowaluty  znanej jako Bitcoin (o której mowa w niniejszych warunkach  jako "BTC"),

  1.2.3. "Kopalnia Ethereum" to odwołanie do wydobywania kryptowaluty  znanej jako Ethereum  (o której mowa w niniejszych warunkach  jako "ETH"),

  1.2.4. "Kopalnia Monero" to odwołanie do wydobywania kryptowaluty  znanej jako Monero, (o której mowa w niniejszych warunkach  jako "XMR"),

  1.2.5. "Kopalnia Faso" to odwołanie do wydobywania kryptowaluty  znanej jako FasoCoin(o której mowa w niniejszych warunkach  jako "FSO"),

  1.2.6. "Szybkość wydobywania" to ilość wypróbowanych hashy w jednostce czasu (1s),

  1.2.7. "SHA-256", "ETH-HASH", "CRYPTONIGHT", "TOKEN" to algorytmu specyfikujące szybkość wydobywania kryptowaluty,

1.2.8. "Usługa" jest usługą Faso Miner świadczoną w chmurze, która umożliwia klientom zdalne kopanie kryptowalut za pomocą naszego sprzętu i strony internetowej,

  1.2.9. "Klient" to osoba, które rejestruje się w serwisie FASOMINER.PL oraz uzyskuje dostęp do wydobywania kryptowaluty,

1.2.10. "Wsparcie" to usługa pomocy technicznej firmy Faso Miner dostarczana za pośrednictwem systemu e-mail / biletu, dostępna w panelu klienta, na stronie https://fasominer.pl/faqs, klienci mogą znaleźć odpowiedzi na pytania ogólne, 

  1.2.11. "Panel" jest graficznym interfejsem użytkownika Serwisu,

  1.2.12. "Witryna" to fasominer.pl,

1.2.13. "Stan wydobycia" to wartość zależna od wykupionej usługi bądź usług, aktualizowana co 24h. Rozróżnia się stany wydobycia w zależności od wydobywanej kryptowaluty, 

  1.2.14. "Konto" oznacza osobisty dostęp do Usługi, opisany w dalszej części rozdziału 6,

  1.2.15. "Twoje wpłaty" to suma wszystkich wpłaconych sierodków przez klienta,

  1.2.16. "Okres trwania usługi" to okres, za który klient zgodził się zapłacić za wydobywanie wybranej kryptowaluty, domyślnie Faso Miner zapewnia kontrakty dwuletnie

1.3. Zakupiona usługa przez klienta może być w czterech stanach:

1.3.1. "Aktywna" to odwołanie do usługi zatwierdzonej przez Faso Miner, od momentu zmiany statusu usługi na aktywną rozpoczyna się wydobywanie kryptowaluty,

  1.3.2. "Oczekująca" to odwołanie do usługi oczekującej na zatwierdzenie przez Faso Miner, 

  1.3.3. "Zwrócona" to odwołanie do usługi której wartość została zwrócona do dostępnych środków klienta

1.3.4. "Zakończona" to odwołanie do usługi której wartość została zwrócona do dostępnych środków klienta

1.4. Składając wniosek o rejestrację jako klient potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz niniejsze warunki świadczenia usług i że zgadzasz się, że będziesz nimi związany. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać regulamin pod kątem zmian warunków świadczenia usług2. INFORMACJA O RYZYKU

2.1. Akcje z kryptowalutami wiążą się z nieodłącznym ryzykiem. Z uwagi na to, że kryptowaluty są nieuregulowane, ich wartość nie jest ubezpieczona przez żadne podmioty prawne. Wartość dowolnej usługi, może ulec zmianie przez Faso Miner z powodu wielu czynników poza kontrolą Faso Miner. Zakupując usługę rozumiesz i zgadzasz się, że wartość  dowolnej ilości wydobytej kryptowaluty może w każdej chwili stracić całą wartość z powodu natury kryptowalut,

2.2. Nie wolno  kryptowalut używać w jakikolwiek sposób, który jest zabroniony przez obowiązujące przepisy lub regulacje prawne,

2.3. kryptowaluty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich. Zanim wydobędziesz kryptowaluty, powinieneś się o nich dowiedzieć, aby upewnić się, że są odpowiednie dla ciebie. Podobnie jak wszystkie waluty, istnieją wady korzystania z kryptowalut. Niektóre zagrożenia związane z kryptowalutami obejmują:

    2.3.1. Cena  kryptowaluty może spaść gwałtownie a nawet spaść do zera,

  2.3.2. Transakcje z Kryptowalutami są nieodwracalne - jeśli wyślesz jakąkolwiek kwotę kryptowaluty do niewłaściwej osoby, możesz nie być w stanie odzyskać tych funduszy,

   2.3.3. Kryptowaluty mogą zostać utracone, jeśli utracisz lub zapomnisz hasła, niezbędnego do uzyskania dostępu do panel klienta,

   2.3.4. Nowe rozporządzenia prawne, które mają wpływ na wykorzystanie kryptowalut,

2.4. Zgadzając się na niniejsze warunki, świadczenia usług lub wydobywając kryptowaluty za pomocą usługi Faso Miner, oznacza to że rozumiesz i akceptujesz ryzyko związane z kryptowalutami. 

3. REJESTRACJA

3.1. Składając wniosek o rejestrację, składasz ofertę zawarcia umowy dotyczącej niniejszych warunków świadczenia usług. Po przesłaniu nie możesz wycofać swojej oferty.

3.2. Każdy wniosek jest pozytywnie rozpatrzony


 

4. OKRESY UMOWY

4.1. Niniejsze Warunki świadczenia usług są ważne bezterminowo, nawet po zakończeniu Konta.

4.2. Okres obowiązywania Umowy na usługi Faso Miner wynosi domyślnie 2 lata. Umowa jest ważna, gdy jest opłacalna (patrz punkt 4.5.), Do czasu jej wygaśnięcia lub do czasu jej rozwiązania , w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

4.3. Proces wydobywania trwa do momentu, gdy wydobycie okaże się opłacalne. Oznacza to, że proces wydobywania zakończy się, jeśli opłaty za konserwację i elektryczność będą większe niż wartość wydobycia. Jeśli wydobycie pozostaje nieopłacalne przez 21 kolejnych dni.

4.4. Faso Miner zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia, Okresu obowiązywania umowy.

4.5. Umowa na wydobycie krypto waluty jest nie opłacalna gdy różnica dziennej wartości wydobytej a kosztów utrzymania jest ujemna bądź zerowa.

 

5. KONTO ORAZ INFORMACJE OSOBISTE

5.1. Aby się zarejestrować, konieczne będzie przesłanie imienia, loginu( (który będzie używany jako nazwa użytkownika), poprawnego adresu e-mail (który będzie używany do identyfikacji użytkownika) oraz hasła.  Aby móc wypłacić środki, musisz wprowadzić co najmniej jeden portfel dla wydobywanej Kryptowaluty. Konto umożliwia dodanie portfela dla każdej oferowanej przez Faso Miner kryptowaluty.

5.2. Musisz upewnić się, że wszystkie informacje o Tobie, które są w naszym posiadaniu, są prawdziwe, kompletne, nie wprowadzają w błąd i są aktualne.

5.3. Będziesz potrzebować swojej nazwy użytkownika i hasła, aby uzyskać dostęp do panelu. Twoja nazwa użytkownika i hasło są osobiste i nie mogą być ujawniane żadnej innej osobie.

5.4. Liczba kont jest ograniczona do 1 dla każdego beneficjenta.

5.5. Kiedy się zarejestrujesz, możesz złożyć zamówienie na usługę Faso Miner.

5.6. Twoje zamówienie jest żądaniem nabycia Kontraktu od nas i nie stanowi uformowanej umowy. Jeśli przyjmiemy Twoje zamówienie, powiązany twoją umowę z Twoim kontem. Do tego czasu zamówienie jest uważane za oczekujące, a Faso miner zastrzega sobie prawo do odrzucenia płatności.
 

6. WYKORZYSTANIE KONTA W TWOIM OBSZARZE


6.1. Możesz tylko wydobywać Kryptowaluty na swoją korzyść. Korzystając z Witryny lub Usługi, potwierdzasz, że nie działasz na rzecz jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

6.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Witryny lub Usługi w ramach swojego Konta.

6.3. Możesz posiadać tylko jedno konto. Jeśli zapomnisz nazwy użytkownika lub hasła, możesz skorzystać z opcji odzyskiwania hasła lub skontaktować się z pomocą techniczną.

6.4. NIE UDOSTĘPNIAJ HASŁA Z INNYMI OSOBAMI LUB POZWALA NA JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ, KTÓRA UŻYWA SWOJE KONTO. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE HASŁA LUB KONTA PRZEZ CIEBIE LUB INNĄ OSOBĘ. JEŚLI MASZ POWODY, ŻE KAŻDY INNY OSOBA ZNAJDUJE SWOJE HASŁO LUB ŻE INNE OSOBY ZOSTAŁY UŻYTE PRZEZ JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ, NALEŻY NATYCHMIAST INFORMOWAĆ NAS BEZPOŚREDNIO.

 


7. OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI


7.1. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów, niniejszych warunków świadczenia usług oraz wszystkich zasad mających zastosowanie do korzystania z Witryny i Usługi.

7.2. Zgadzasz się nie podawać fałszywie opisu lub w inny sposób fałszywie przedstawiać się w kontaktach z Faso Miner.

7.3. Nie wolno używać żadnych środków do maskowania ruchu internetowego i adresu IP (takich jak Proxy, Tor, VPN i inne).

7.4. Zabrania się wykorzystywania błędów w projektach witryny, usługi, które nie zostały udokumentowane w celach handlowych, osobistych lub zdestabilizować Usługę bądź Witrynę. Jeśli napotkasz taki błąd, musisz zgłosić swoje ustalenia na adres kontakt@fasominer.pl.


 

8. ADMINISTRACJA WYDOBYWANIA


8.1. W Okresie obowiązywania Umowy można korzystać z Witryny w celu:

8.1.2. zmienić lub zaktualizować dane kontaktowe,

8.1.3. przy pomocy działu obsługi klienta dezaktywuj lub ponownie aktywuj swoje Konto, a także wypowiedz umowę aktywną, 

8.1.4. zmienić adresy portfela specyficzne dla kryptowaluty,

8.1.5. z zastrzeżeniem płatności i dodatkowych opłat z góry, możesz korzystać z Witryny do dodania nowej usługi

 

9. BILANS


9.1. Twoje dostępne sierodki w panelu to twoja osobista ilość środków dostępnych do użycia.

9.2. Usługa może mieć wiele stanów wydobycia. Obecnie dostępne stany wydobycia to: BTC, ETH, XMR, FSO

9.3. Pozyskane środki zostaną przekazane bezpośrednio do twojego stany wydobycia. Może to potrwać do 24 godzin od daty wygenerowania monet.

9.4. Faso Miner zastrzega sobie prawo do przeliczania stanów wydobycia, w przypadku błędów występujących w serwisie, w celu skorygowania ewentualnych błędów lub rozbieżności. 

10. OPŁATY KONSERWACYJNE


10.1. Zapewniamy platformę, która umożliwia jednostkom wydobywanie kryptowalut za pomocą naszego sprzętu. W zamian pobieramy okresowe opłaty za konserwację i energię elektryczną ("Opłaty Konserwacyjne"), które są obliczane na podstawie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów utrzymania wspomnianego sprzętu. Koszty utrzymania sprzętu obejmują między innymi: konfigurację, wymianę zużytych i niedziałających części oraz inne wydatki wymagane do działania usługi na zasadzie najlepszych starań. Niektóre rodzaje umów nie podlegają okresowym opłatom. wysokość Opłat za każdy rodzaj Kontraktu zawsze można zobaczyć na stronie internetowej.

10.2. Miesięczne opłaty za energię elektryczną są stałe i są obliczane według następującego wzoru:

F = A * q * S * 720 h, gdzie:


A - rzeczywisty hasz, mierzony w H / s,

q - zużycie energii (moc / haszowanie), mierzone w kW / H / s,

S - koszt energii elektrycznej (średnia za 2 poprzednie miesiące), pomiar w PLN / kWh,

720 h - godziny w miesiącu (liczone jako 30 dni).

10.3. Opłaty są odejmowane od Twojego Salda raz dziennie po wypłacie za wszystkie aktywne usługi.

10.4. FasoMiner zastrzega sobie prawo do zmiany opłat w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

10.5. Opłaty nie podlegają zwrotowi.


 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


11.1. Ponosimy odpowiedzialność jedynie w zakresie świadczenia naszych usług.

11.2. Faso Miner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

  11.2.1. wszelkie zmiany kursu wymiany kryptowalut,

  11.2.2. każda zmiana trudności wydobycia,

  11.2.3. wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub aktach jakiegokolwiek ustawodawcy lub regulatora w jakiejkolwiek części świata,

  11.2.4. wszelkie przerwy lub błędy Witryny lub Usługi lub innej sieci komunikacyjnej,

  11.2.5. dostępność, jakość, zawartość lub charakter Stron zewnętrznych,

  11.2.6. wszelkie kwoty lub rodzaje strat lub szkód spowodowanych przez wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, oprogramowanie, dane lub inną własność, spowodowane przez jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp, korzystającą lub pobierającą Witrynę, Usługę lub Treść użytkownika,

11.3. Nie ponosimy odpowiedzialności  za niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych warunków świadczenia usług, jeżeli takie niepowodzenie wynika z wystąpienia zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą.

11.4. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny lub Usługi w jakikolwiek sposób, który:

11.4.1. jest niezgodne z prawem,

11.4.2. może powodować odpowiedzialność cywilną lub karną  

12. NARUSZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE


12.1. Nie ograniczając innych posiadanych przez nas uprawnień, możemy zawiesić lub zakończyć dostęp do Twojego konta lub usługi, unieważnić saldo Twojego konta lub wycofać wydobyte śierodki w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków świadczenia usług.

12.2. Jeśli mamy podstawy, by podejrzewać, że korzystasz z Witryny lub Usługi w nieuczciwy lub niewłaściwy sposób, zawiesimy Twoje Konto, dopóki nie będziesz w stanie udowodnić nam, że nie doszło ani nie podjęto prób oszustwa,

12.3. Postaramy się poinformować o planowanym zakończeniu Witryny lub Usługi.

12.4. Jeśli dowiesz się o podejrzanym użytkowniku który narusza niniejsze warunki korzystania z usługi lub o jakimkolwiek oszustwie, musisz natychmiast skontaktować się z nami.

12.5. Możemy dezaktywować swoje konto, jeśli spełnione zostaną wszystkie następujące kryteria:

  12.5.1. twoje konto nie ma aktywnych Kontraktów,

  12.5.2. twoje konto nie ma salda,

  12.5.3. Twoje Konto nie ma żadnych zmian Bilansu w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

  12.5.4. Twoje konto nie ma logowań w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

12.6. Jeśli nie zalogujesz się na swoje Konto przez 12 miesięcy, możemy zamknąć Konto. Zostaniesz, o ile to możliwe, powiadomiony z wyprzedzeniem. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą lub nie podejmiesz żadnych działań, aby uniemożliwić zamknięcie konta, Twoje Saldo zostanie anulowane.


 

13. INFORMACJE OGÓLNE


13.1. Niniejsze warunki korzystania z usługi podlegają prawu konsumenckemu i prawu zwyczajowemu konsumenta i nie ograniczają żadnych praw, które mogą zostać wyłączone przez obowiązujące prawo. 

13.2. Niniejsze warunki korzystania wraz z warunkami korzystania, polityką prywatności, stanowią całość umowy między użytkownikiem a Faso Miner dotyczącej korzystania z Witryny i Usługi i wydobywanie za pośrednictwem Witryny, z wyłączeniem wszelkich innych warunków. 

13.3. Wszelkie pytania, uwagi lub skargi należy kierować do nas za pośrednictwem działu obsługi klienta, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin.